Посещение на адрес

При проектирането на всяко едно помещение е особено важно всички размери да бъдат взети правилно.

При необходимост се извършва посещение на адрес за консултации и/ или снемане на точни размери.